Poradnia Rehabilitacji

W ramach Poradni Rehabilitacyjnej udzielane są konsultacje przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej na podstawie których pacjenci kwalifikowani są do zabiegów usprawniających.