Fizjoterapia

FIZJOTERAPIA

W Zakładzie Leczniczo-Rehabilitacyjnym Fundacji Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów w Skawinie fizjoterapia obejmuje następujące działy : kinezyterapię , magnetoterapię , ultradźwięki , elektroterapię , laseroterapię ,światłolecznictwo, hydroterapię , masaż .

Kinezyterapia
Kinezyterapia obejmuje całość zagadnień związanych z leczeniem ruchem , Podstawą jej są ćwiczenia o charakterze leczniczym , czyli gimnastyka lecznicza.

Ruch jako środek leczniczy ma zdolność oddziaływania na wszystkie narządy naszego organizmu . Głównym wskazaniem do stosowania ruchu jako środka leczniczego jest stwierdzenie upośledzenia sprawności fizycznej jednostki.

Do zadań kinezyterapii należy więc przywrócenie pełnej sprawności fizycznej , jeśli to jest możliwe w danym schorzeniu , lub maksymalnej sprawności fizycznej w przypadkach schorzeń przewlekłych i pozostawiających pewne zmiany nieodwracalne.

Kinezyterapia jest podstawą rehabilitacji leczniczej . W całokształcie procesu rehabilitacyjnego chorego kinezyterapia jest zazwyczaj tą fazą leczenia usprawniającego , która przez przywrócenie choremu sprawności fizycznej daje podstawy do dalszej rehabilitacji , tj. do Rehabilitacji zawodowej i społecznej.

– Metoda McKenzie
Metoda McKenziego powstała w trakcie pracy nowozelandzkiego fizjoterapeuty Robina McKenzie w latach pięćdziesiątych. Od rozpoczęcia praktyki w 1953 w Wellington zainteresował się on szczególnie leczeniem bólu odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Swoje badania i praktykę kontynuował w klinikach Cyriaxa, Stoddarda, Maitlanda, Maigne’a oraz Kaltenborna. Rozwijał i doskonalił swój system przez lata eksperymentów klinicznych z tysiącami pacjentów cierpiących na ostre bóle kręgosłupa i pokrewne symptomy.

W początkowych latach praktyki Robin McKenzie odkrył, że pacjenci z pewnymi określonymi symptomami odczuwają natychmiastową ulgę po wykonaniu serii specyficznych ruchów, a w niektórych przypadkach również po przyjęciu pewnych statycznych pozycji ciała.

W ok. 90% przypadków sprawcą naszych kłopotów z kręgosłupem jest uszkodzony krążek międzykręgowy (dysk). Wewnętrzne elementy uszkodzonego dysku mają skłonność do przemieszczania się z każdym ruchem bądź zmianą pozycji ciała. Badanie metodą McKenziego pozwala ustalić kierunek przemieszczenia uszkodzonych tkanek, więc terapeuta może ustalić, jakim ruchem ciała chory ma wprowadzić na swoje miejsce przemieszczone, uszkodzone tkanki krążka. Pacjent czynnie, ruchem wykonywanym samodzielnie albo z pomocą terapeuty, koryguje zaburzenia struktury uszkodzonego dysku, uzyskując jednocześnie szybkie zmniejszenie lub całkowitą eliminację bólu. W rezultacie badania terapeuta ustala także kierunek ruchu zaostrzający objawy, zatem może zalecić choremu unikanie go na czas leczenia. Zadaniem leczącego jest taka edukacja pacjenta, by był on w stanie prowadzić najbardziej normalne życie codzienne, pomimo związanych z chorobą ograniczeń i mimo pewnych rygorów leczenia.

Więcej informacji na stronie Instytutu McKenziego Polska: www.mckenzie.pl

– Kinesiology Taping
Dysfunkcje narządu ruchu są nierozerwalnie związane z zaburzeniami przesuwalności powięzi i tkanek miękkich. Umiejętność oceny tych zaburzeń jest podstawą do aplikacji plastra. Analiza problemu z jakim boryka się pacjent jest istotą kinesiology tapingu. Podstawa działania kinesiology tapingu jest zupełnie inna niż działanie tapingu sportowego. Kinesiology taping to przede wszystkim oddziaływanie sensoryczne / najczęściej stosowana rozciągliwość taśmy, która drażni zakończenia nerwowe na skórze to 0-15-25%/. Aplikacje kinesiology tapingu pozwalają na zachowanie pełnego zakresu ruchu, świadomą normalizację napięcia mięśniowego, aktywowanie mięśni uszkodzonych, zmniejszają ból i nienaturalne odczucia skóry, likwidują zastoje i obrzęki limfatyczne oraz korygują niewłaściwe pozycje partnerów stawowych, korygują ułożenia powięzi i skóry i poprawiają mikrokrążenia.
Taping sportowy powoduje funkcjonalne unieruchomienie stawów, ograniczenie przepływu chłonki, zaburzenie przepływu krwi w „oklejonych” tkankach i jest oddziaływaniem mechanicznym. Plaster k-active przyklejony we właściwy sposób najczęściej w pozycji, w której skóra i powięź jest napięta tworzy pofałdowania powierzchni, zwiększając przestrzeń pomiędzy skórą właściwą a powięzią, a to usprawnia mikrokrążenia krwi jak i limfy oraz aktywuje proces samoleczenia . Współistniejące przy wielu schorzeniach zaburzenie ruchomości powięzi jest mechanizmem utrudniającym samoleczenie. Dlatego oddziaływanie na zmniejszenie nacisku ułatwi przepływ podskórny i wzajemną przesuwalność tkanek.
Dysfunkcje stawowe są w większości powodowane przez nierównowagę mięśniową, którą możemy wyrównywać odpowiednio aplikując plaster nie na miejsce objawu (staw) , ale na przyczynę ( mięsień).Ten sposób myślenia daje nieograniczone możliwości pracy z pacjentem z zastosowaniem plastra. Możliwości stosowania to nie tylko fizjoterapia sportowa, ale użyteczność technik w pracy z pacjentem z bólem, obrzękami, efektywna terapia blizn, zastosowanie w terapiach neurorozwojowych dzieci, u kobiet w ciąży, zaburzeniach neurologicznych, terapii pooperacyjnej.

Więcej informacji na stronie : www.kinesiologytaping.pl

- System Spine Cor to nowe podejście terapeutyczne oparte na nowej koncepcji etiologi i patogenezy skolizy idiomatycznej .

System Spine Cor zaprojektowano i przebadano wyłącznie do celów leczenia skolizy idiopatecznej .

Skoliza idiopatyczna jest to patologia układu nerwowo-mięśnio-szkieletowego w okresie wzrostu i dojrzewania. Przyczyna jest genetyczna , a patogeneza obejmuje trójpłaszczyznową deformację kręgosłupa i żeber . Nie leczona wywołuje bóle kręgosłupa , zaburzenia układu oddechowo-krążeniowego i przedwczesne zmiany zwyrodnieniowe stawów międzykręgowych. . Podejmowane leczenie powinno obejmować wszechstronną stymulację układu nerwowego , mięśniowego oraz kostnego . Takie możliwości daje terapia oraz ćwiczenia i gorsetowanie metodą SPINE COR.

System SPINE COR składa się z kilku etapów :

 • właściwego zdiagnozowania pacjenta
 • nauki właściwego ustawienia pacjenta
 • nauki właściwych ruchów korekcyjnych , celem utrzymania korekcji kręgosłupa
 • utrzymanie korekcji przez zastosowanie dynamicznego gorsetu SPINE COR.

Największą skuteczność daje metoda SPINE COR przy równoczesnym zastosowaniu wszystkich jej etapów .

Ćwiczenia prowadzone są przez terapeutów posiadających certyfikat SPINE COR.

Więcej informacji www.maxmed.com.pl

- Metoda Cyriax’a

Termin „Medycyna Ortopedyczna” pochodzi od Dr J. Cyriax’a. To on poświęcił całe swoje życie tworząc metodę diagnostyczną, którą przez swoją prostotę możemy uznać za genialną. Przez zaproponowany w metodzie wywiad i badanie kliniczne uzyskujemy kompletną informacje na temat badanego pacjenta. Symptomy i objawy są interpretowane i skatalogowane w formie „wzorców klinicznych”. „Wzorzec kliniczny” jest szczególnym zachowaniem się zaburzeń lub grup zaburzeń. Dla wielu zaburzeń metoda oferuje lokalne, bezpośrednie, sprawne i korzystne ekonomicznie leczenie Różnicowanie można przeprowadzić przez szczegółowy wywiad i badanie funkcjonalne. Myśląc klinicznie zgodnie z zasadami medycyny ortopedycznej wg Cyriax’a mamy doskonałe możliwości diagnostyki różnicowej. Tylko wtedy można zastosować prawidłowe leczenie. Dokładną lokalizacje podrażnionych struktur można poznać albo przez obecność objawów lokalizujących albo przez palpację. Tylko wtedy możliwe jest precyzyjne leczenie. Tylko wtedy nasze leczenie daje najczęściej maksimum skuteczności przy minimum terapii. Zasady medycyny ortopedycznej mają zastosowanie nie tylko w stawach obwodowych, ale również przy podrażnieniach kręgosłupa we wszystkich zmianach i intensywności. Tak, więc możemy zróżnicować i zastosować równocześnie dopasowane leczenie dla każdej patologii, m.in.:

 • Zapalenia ścięgien, a kaletek
 • Zmiany zwyrodnieniowe, wolne ciałka stawowe
 • Zapalenia stawu reumatyczne, mechaniczne
 • Dolegliwości bólowe kręgosłupa
 • Niestabilności, stenoza kręgosłupa
 • i.t.d.

Magnetoterapia stosowana przy pomocy aparatu Magner i Magner LT ma wyjątkowe zalety :

 • usprawnia krążenie obwodowe
 • pobudza proces oddychania komórkowego i regeneruje tkanki
 • przyspiesza zrost kostny , przyspiesza proces gojenia ran
 • przyspiesza resorpcje krwiaków i obrzęków pourazowych
 • ma działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Sonoterapia ( ultradźwięki ) to zabieg stosowany przy użyciu aparatu Sonoter i Ultraton , działa :

 • przeciwbólowo
 • zmniejsza napięcie mięśniowe
 • rozszerza naczynia krwionośne
 • hamuje procesy zapalne
 • przyspiesza wchłanianie tkankowe.

Elektroterapia to bogato wyposażony dział w nowoczesną aparaturę medyczną (Duoter , Fizjoter , Inter 7 , Pulsatronic , Stymat ) stosujący w leczeniu prądy interferencyjne (ID) ,Kotza , Träberta , diadynamiczne (DD) , TENS , prąd stały do wykonywania galwanizacji i jontoforezy oraz impulsowy do zabiegów elektrostymulacji i tonolizy.

W zależności od zastosowanego prądu można go wykorzystywać do:

 • terapii przeciwbólowej (DD , ID , TENS , Prądy Träberta , jonoforeza)
 • poprawienia krążenia i przemiany materii (ID , DD , TENS , prądy Träberta)
 • pobudzenia mięśni (ID przy częstotliwości 0-10 Hz , prąd impulsowy , prądy Kotza , tonoliza)
 • do usprawniania procesów odżywiania (ID , DD , Prąd galwaniczny)
 • wprowadzenie cząstek leku (jonoforeza)

Laseroterapiaaplikowana jest przy użyciu aparatury LASER 70 w formie bezkontaktowej za pomocą skanera . Zastosowanie lasera biostymulacyjnego na organizm powoduje :

 • efekt przeciwbólowy
 • efekt przeciwzapalny
 • regeneracje tkanek miękkich
 • przyspieszenie procesów kostnienia i gojenia ran

Światłolecznictwo stosowane przy użyciu lampy sollux stanowi najczęściej element przygotowania do kinezyterapii , masażu czy jonoforezy w celu rozgrzania tkanek .

Promieniowanie podczerwone (IR) wnikające do 3 cm :

 • ociepla tkanki
 • rozszerza naczynia włosowate skóry
 • zmniejsza napięcie mięśni
 • wzmaga tempo przemiany materii
 • podnosi próg bólu

Krioterapia -
to miejscowe lub ogólnoustrojowe zastosowanie niskich temperatur w celu wywołania określonych leczniczych reakcji ze strony organizmu. Reakcja organizmu na niskie temperatury uzależniona jest od stopnia oziębienia oraz powierzchni na którą oddziałuje czynnik fizyczny (zimno). Po zastosowaniu tak intensywnego bodźca dochodzi do chwilowego zwolnienia przepływu krwi , a następnie ogrzania tkanek , tym większego im wychłodzenie było niższe (zasadność stosowania urządzeń wykorzystujących ciekły azot
o temperaturze -150°C do -170°C)

Bezpośrednio po zabiegu następuje:

 • zmniejszenie bólu
 • zmniejszenie obrzęku
 • poprawienie siły mięśniowej oraz zwiększenie zakresu ruchu

Po zabiegach krioterapii wskazana jest intensywna kinezyterapia ( ćwiczenia ) ,
Która poprawi bezpośrednie efekty leczenia.
Wskazania :

 • stany pourazowe (krwiaki , stłuczenia , skręcenia)
 • zapalenia okołostawowe ścięgien , mięśni , torebek stawowych
 • dyskopatie
 • choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa
 • osteoporoza
 • RZS (reumatoidalne zapalenie stawów) w okresie ostrym i przewlekłym
 • ZZSK (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa)
 • łuszczycowe zapalenie stawów w okresie ostrym
 • dna moczanowa
 • zapalenie splotów i nerwów obwodowych o różnej etiologi
 • zapalenie bakteryjne stawów
 • niedowłady spastyczne

Urządzenie do terapii zimnymi parami azotu KRIOPOL umożliwia skuteczne i efektywne stosowanie kriostymulacji – uzyskiwany strumień pary azotu osiąga temp. ok. -160°C , zapewnia komfort i bezpieczeństwo pacjenta .

Hydroterapia - kąpiel wirowa zwana masażem wirowym , wykorzystuje w celach leczniczych wpływ ciepłej wody oraz oddziaływanie mechaniczne związane z ruchem wirowym . Zabieg wykonywany na kończyny górne lub dolne w temperaturze wody od 32 do 40 º C .

Masaż Klasyczny

Masażem klasycznym nazywamy zespół różnych zabiegów manualnych, które w sposób mechaniczny, przez powierzchnię ciała działają na skórę, tkankę podskórną, mięśnie, torebki stawowe i więzadła, a także w postaci zmian odruchowych na układ krążenia, nerwowy, wewnątrzwydzielniczy do narządów wewnętrznych włącznie.

Stosowane techniki obejmują:

 • głaskanie
 • rozcieranie
 • ugniatanie
 • oklepywanie
 • wibracje
 • wstrząsanie
 • wałkowanie

W masażu klasycznym masażysta używa głównie dłoni, rzadziej przedramion i łokci. Ruchy w masażu klasycznym są w kierunku serca. Głównym celem masażu jest złagodzenie bólów oraz rozluźnienie nadmiernie napiętych mięśni. Masaż działa lokalnie na masowane tkanki, ale również na zasadzie odruchowej na cały organizm.


Korzyści:

 • Eliminuje stres
 • W zależności od zastosowanych technik uspokaja lub daje zastrzyk pozytywnej energii
 • Usuwa zmęczenie fizyczne i psychiczne
 • Relaksuje. Zmniejsza niepokój i apatię
 • Poprawia jakość snu
 • Rozluźnia napięte mięśnie
 • Zmniejsza lub usuwa bóle mięśni i stawów, bóle głowy
 • Oczyszcza organizm poprzez przyspieszenie usuwania produktów przemiany materii oraz przyspieszenie transportu substancji odżywczych i tlenu do masowanych tkanek
 • Wzmacnia naturalne siły obronne organizmu poprzez stymulujący wpływ na układ odpornościowy
 • Poprawia krążenie krwi
 • Przyspiesza metabolizm
 • Poprawia wygląd skóry
 • I wiele, wiele innych…

Drenaż Limfatyczny

Drenaż limfatyczny jest jednym z działań fizjoterapeutycznych. Za pomocą rąk terapeuty lub innych urządzeń do tego celu stworzonych, usprawniane jest krążenie limfy. Tym sposobem zapobiega się chorobom wynikającym z obrzęków zastoinowych, zapalnych, onkotycznych i chłonnych. Tempo masażu jest bardzo wolne (ok. 10-15 ruchów na minutę), a wykorzystywane techniki wykonywane są płynnie i delikatnie.

Główne działanie drenażu limfatycznego:

 1. Zmniejsza zastoje limfatyczne oraz wysięki (to jedna z podstawowych metod fizykalnego leczenia schorzeń w których występują zaburzenia przepływu limfy, obrzęki limfatyczne o znanej etiologii)
 2. Wspomaga prawidłową wymianę składników przemiany materii (usuwa szkodliwe substancje powstałe w wyniku przemiany materii)

Oczyszcza organizm z toksyn i wzmacnia jego odporność.