O Nas

Fundacja Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów Pracowników i byłych Pracowników Z.M. Skawina została powołana do istnienia w 1992 roku. Podstawowymi celami Fundacji było niesienie pomocy w zakresie rehabilitacji leczniczej pracownikom Zakładów Metalurgicznych „Skawina”, jak również ludności Miasta i Gminy Skawina dotkniętych szkodliwym oddziaływaniem na zdrowie Huty Aluminium w Skawinie.

Realizując ten cel Fundacja powołała we wrześniu 1993 roku Zakład Leczniczo-Rehabilitacyjny z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 23, a od września 2003 roku zmieniła siedzibę , przenosząc swoją działalność do nowoczesnego ośrodka sportu i rekreacji „CAMENA” usytuowanego w centrum miasta przy ulicy Żwirki i Wigury 11.

Aktualnie Zakład świadczy usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców miasta i gminy Skawina nie odpłatnie na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie w ramach działalności komercyjnej.

W Zakładzie zatrudnieni są wysoko wyspecjalizowani fizjoterapeuci, z wieloletnią praktyką .